Wykrywacze metalu
Sondy, pinpoint, akcesoria

 

Zobacz ofertę wykrywaczy metali, pinpoint detektorów, oraz magnesów neodymowych

Regulamin

Regulamin serwisu www.mocnysygnal.pl określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

I. Definicje, które zostały użyte w Regulaminie, oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.mocnysygnal.pl
Klient – każdy pełnoletni zarejestrowany użytkownik i/albo osoba wizytująca witrynę internetową www.mocnysygnal.pl
Serwis internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.mocnysynal.pl, którego właścicielem jest Marcin Bartnik
Konto klienta – baza zawierająca dane Użytkownika, które służą do realizacji zamówień, historię zamówień;
Towar – rzeczy ruchome, które prezentowane są w Serwisie internetowym i mogą być przedmiotem umowy sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, który dostępny jest pod adresem www,mocnysygnal.pl.
2. Serwis internetowy, który działa pod adresem www.mocnysygnal.pl jest prowadzony przez firmę Wykrywacze Metalu Mocny Sygnał; NIP: 7151908422
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
3.1. warunki i zasady przyjmowania zamówień;
3.2. zmiany w zamówieniach;
3.3. ceny towarów;
3.2. odpowiedzialność właściciela serwisu.

III. Warunki i zasady przyjmowania zamówień

1. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje o towarach znajdują się pod adresem www.mocnysygnal.pl.
2. Klientem serwisu internetowego może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.
3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.mocnysygnal.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Klient, który chce złożyć zamówienie musi wykonać następujące czynności:
    4.1. wybrać określony towar;
4.2. dokonać rejestracji w serwisie internetowym, które jest jednoznaczne z założeniem konta klienta;
4.3. wybrać sposób płatności oraz dostawy.

IV. Zmiany w zamówieniach

Zmiana lub anulowanie zamówienia jest możliwe. Informacja taka powinna zostać przekazana poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

V. Ceny towarów

1. Ceny towarów, które zostały umieszczone w serwisie internetowym www.mocnysygnal.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena, która podana jest przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów. Uprawnienie to nie ma jednocześnie wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

VI. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wszelkie zakłócenia lub też przeszkody, które uniemożliwiają korzystanie z serwisu, a które spowodowane są zdarzeniami, których organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć ani którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaś w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
2. Przerwy w świadczeniu usługi, które są wynikiem zaistnienia przyczyn technicznych (np. wymiana sprzętu).
3. Za ewentualne uszkodzenia własnego mienia czy też nieautoryzowany dostęp do kont użytkowników, wirusy czy też utraty danych, które wystąpiłyby w skutek korzystania z serwisu. Jednocześnie właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do tego, aby serwis był wolny od wad.

VII. Prawa autorskie

1. Zawartość serwisu www.mocnysygnal.pl, czyli oprogramowanie, jak również fotografie, grafika czy też logo oraz treści na stronie są własnością właściciela serwisu i tym samym podlegają prawom własności intelektualnej według obowiązującego aktualnie prawa polskiego, jak również konwencji międzynarodowej.
2. Użytkownicy mogą przeglądać zawartość serwisu www.mocnysygnal.pl dla użytku osobistego, zabronione jest zaś kopiowanie i rozpowszechnienie treści bez zgody właściciela.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony, poprawiony lub dostosowany do obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku zmiany regulaminu, użytkownicy, którzy nie zgodzą się z wprowadzonymi zmianami będą zobowiązani do zamknięcia konta.
3. Właściciel serwisu www.mocnysygnal.pl zastrzega sobie możliwość całkowitego zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny.
4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach serwisu jest sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu.

Newsletter

Newsletter
Sklep jest w trybie podglądu

copyright  mocnysygnał.pl

projekt i wykonanie www.element.media.pl | shoper.pl

{nocache:09a87a610420d2a75037a3116e9e5262#0}
Sklep internetowy Shoper.pl